Visie

Een goede manier van ondernemerschap heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de samenleving. Met andere woorden: maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Loonbedrijf Steendijk is hier iedere dag weer bewust mee bezig.

De bedrijfsvoering is er iedere dag weer op gericht om de beste balans te vinden tussen de wensen van mensen, het milieu en het maken van winst. Dat heeft op de langere termijn een betere leefbaarheid voor iedereen tot gevolg. Enerzijds een prettige en gezonde leef- en werkomgeving en anderzijds, een inkomen voor zowel de klant als de medewerkers. Daarbij streven we naar de meest efficiënte aanpak van de werkzaamheden. Daardoor kunnen wij u tegen een scherpe prijs van dienst zijn. Het verantwoordelijkheidsgevoel speelt hierbij een belangrijke rol, zowel richting de klant als richting het bedrijf en de samenleving.

Mens
We streven ernaar een steentje bij te dragen aan een goede lokale economie. Om dit te bereiken, houden we de lijnen richting de klanten, leveranciers en medewerkers zo kort mogelijk, zowel sociaal als geografisch. Een goede leefsituatie is daarbij van groot belang, daarom steunen wij de plaatselijke non-profit organisatie: Stichting Bron van Hoop. Kijk op www.bronvanhoop.nl voor meer informatie over het werk dat zij doen.

Planeet
Efficënte werkwijzen hebben volgens onze visie op alle vlakken een positieve invloed, maar voornamelijk op het voorkomen van onnodige belasting van het milieu. Dat is een belangrijke reden om bepaalde werkzaamheden al dan niet in eigen beheer uit te voeren.

Winst
Het doel van deze onderneming is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten van energieverbruik, restproducten en afval is een onderdeel dat wordt meegenomen. Naast financiële winst, is ook winst in vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, werkgelegenheid, productiviteit en reputatie belangrijk.

 

 

Logo Bron van Hoop
Logo Loonbedrijf Steendijk